ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Municipiul Caransebeș, prin Serviciul Public de Întreținere și Reabilitare, cu sediul în judeţul Caraș-Severin, localitatea Caransebeș, str. Teiușului, nr. 24, tel/fax 0255/514885-0255/515139, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,AMENAJAREA UNEI PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DEȘEURILOR MENAJERE”, propus a fi amplasat în 4 locații din judeţul Caraş-Severin, localitatea Caransebeș, Aleea Sportivilor, str. Pavel Chinezu, str. Țarinei și str. M. Halici.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 08-15 și vineri, între orele 08-13, precum și la sediul Serviciului Public de Întreținere și Reabilitare, judeţul Caraș- Severin, localitatea Caransebeș, str. Teiușului, nr. 24, în zilele de luni-joi, între orele 08-15, și vineri, între orele 08-13.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș- Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73.

DIRECTOR SPIR

ION GHEORGHE ȘTEFAN