Cât de bine se mai simte Caransebeşul?

Recent, consilierilor caransebeşeni le-a fost prezentat un raport privind starea economică şi socială a municipiului, precum şi activitatea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurate în cursul anului trecut, un document ce reflectă, printre altele, gradul de bunăstare a locuitorilor oraşului.
În ceea ce priveşte utilităţile publice de interes local, Punctul de lucru Caransebeş al SC Aquacaraş SA funcţionează începând din 2005, cu un număr iniţial de 88 de salariaţi, preluaţi de la SC Goscom SA, din care la data de 31.12.2020 mai lucrau 50 de salariaţi. Alimentarea cu apă a municipiului se realizează în mod obişnuit prin Uzina de Apă II – captare din Lacul de acumulare Zerveşti, proiectată pentru o capacitate de 500 l/s, cu cinci filtre, din care la ora actuală funcţionează doar trei. Reţeaua de distribuţie a fost realizată între anii 1963 şi 1976, aproximativ 90 la sută din reţea având durata de utilizare depăşită, motiv pentru care pierderile în reţelele de distribuţie sunt de 35-45 la sută. De asemenea – se mai precizează în raport –, nu există reţea de alimentare cu apă şi nici de canalizare în zona Valea Cenchii.
Începând cu anul 2009, s-a derulat Programul ISPA prin care s-a reabilitat reţeaua de alimentare cu apă, care a presupus înlocuirea a 12,1 km de conducte şi contorizarea unui număr de 1.993 de abonaţi ai societăţii. Din 2014, a fost demarat Programul fonduri de coeziune, ce s-a derulat în anul 2016 şi care a prevăzut reabilitarea a 6 km de reţea de alimentare cu apă şi extinderea cu 6,8 km a acesteia, precum şi reabilitarea a 12,1 km şi extinderea cu 20,1 km a reţelei de canalizare. Tot în acel an a început şi construirea noii Uzine de Apă.
În cursul anului trecut, Punctul de lucru Caransebeş al SC Aquacaraş SA a facturat un volum de 975.255 mc de apă şi 866.040 mc de canal, ceea ce, valoric, înseamnă 4.145.027 de lei, respectiv 2.459.579 de lei. Tarifele aplicate începând din luna august 2019 au fost de 4,63 lei/mc (inclusiv TVA) pentru apă, şi de 3,10 lei/mc pentru canal. Gradul de încasare cumulat pentru aceste activităţi a fost, anul trecut, de 99,14 la sută. Astfel, din punct de vedere financiar, Punctul de lucru Caransebeş a încheiat anul 2020 cu costuri totale de 5.786.294 lei şi venituri de 6.894.134 lei, rezultând un profit brut de 1.187.840 lei.
În ceea ce priveşte activitatea de salubrizare a căilor publice realizată de SC Transal Urbis SRL, desfăşurată pe raza municipiului Caransebeş, aceasta este împărţită în două sectoare, deservită de un număr de 30 de muncitori.
Astfel, anul trecut s-au măturat stradal 16.303.848 mp, s-au curăţat manual de zăpadă 67.619 mp de străzi, s-au igienizat spaţii verzi în suprafaţă de 1 ha, s-au încărcat şi transportat 5.400 mc de deşeuri stradale şi s-a împrăştiat material antiderapant pe 67.619 mp.
În 2020, societatea a colectat 6.898 de tone de deşeuri menajere, din care 3.864 de tone de la populaţie şi 3.034 de tone de la agenţii economici, 264 de tone de deşeuri rezultate din construcţii şi demolări, şi 189 de tone de deşeuri reciclabile, după cum urmează: 100 de tone hârtie şi carton, 41 de tone textile, 40 de tone PET şi plastic, 8 tone de echipamente electrice şi electronice, 0,045 tone de metal şi 0,017 tone de sticlă.
SC Transal Urbis SRL desfăşoară şi activitatea de transport public local de persoane, cu un număr de patru autobuze cu o capacitate de 105 locuri şi două microbuze cu 27 de locuri fiecare. Întrucât transportul este subvenţionat de Primăria Caransebeş, suma încasată de societate anul trecut de la bugetul local a fost de 1,1 milioane de lei. Din vânzarea biletelor s-au mai încasat 75.164 de lei, iar din abonamente 9.633 de lei, în condiţiile în care un bilet costă 2 lei, iar un abonament 50 de lei.
În cursul anului 2020, SC POL-COM Caransebeş SRL a desfăşurat activităţi specifice de pază la obiective cu capital privat, precum şi la instituţiile publice situate pe raza administrativă a municipiului, cum ar fi TMD Friction, Primăria, Serviciul Public „Piaţa Gugulanilor” sau Serviciul Public de Întreţinere şi Reabilitare. Pe parcursul anului nu s-au înregistrat fluctuaţii semnificative de personal, menţinându-se un număr mediu de 44-46 de angajaţi, din care între 38 şi 41 agenţi de securitate. În 2020, SC POL-COM a prestat servicii de pază a căror contravaloare s-a ridicat la suma de 1,5 milioane de lei, totalul cheltuielor fiind de 1,4 milioane de lei.
În ceea ce priveşte SC Cazare şi Servicii Publice SRL, aceasta se ocupă în principal cu cazarea elevilor în fostele internate şcolare, administrând trei asemenea unităţi, respectiv cele de la Liceele Tehnologice „Dacia” şi „Trandafir Cocîrlă”, precum şi cel al Colegiului Naţional „Traian Doda”. Veniturile societăţii provin însă exclusiv din închirierea camerelor disponibile în fostul internat al Liceului Tehnologic „Dacia”. În lunile ianuarie şi februarie ale anului trecut, media celor cazaţi a fost de 40 de elevi şi 25 de persoane externe. După data de 16 martie a fost instituită Starea de urgenţă, una dintre măsuri fiind închiderea şcolilor, încasările societăţii scăzând semnificativ.
În ceea ce priveşte situaţia învăţământului în anul şcolar 2019-2020, ea se prezintă astfel: numărul total de elevi din învăţământul primar – 1.122, gimnazial 909, liceal 2.528, profesional/ucenici/postliceal – 982; numărul cadrelor didactice – titulari 284, suplinitori 79, necalificaţi 6, asociaţi 15, pensionari 8. Pe unităţi de învăţământ, la Colegiul Naţional „Traian Doda” învaţau 435 de elevi în ciclul primar, 324 în cel gimnazial, 446 la liceu, aici predând 64 de profesori titulari şi un suplinitor; la Colegiul Naţional „C.D. Loga” – 417 elevi în ciclul primar, 321 la cel gimnazial şi 462 la cel liceal, cu 64 de profesori titulari, 11 suplinitori, 4 asociaţi şi 8 pensionari; la Liceul Tehnologic „Decebal” – 207 elevi în ciclul primar, 211 în cel gimnazial, 442 în cel liceal şi 157 la profesional/ucenici/postliceal, cu 48 de profesori titulari, 13 suplinitori şi un asociat; la Liceul Tehnologic „Dacia” – 63 în ciclul primar, 53 gimnazial, 748 în cel liceal şi 183 la profesional/ucenici/postliceal, cu 53 de profesori titulari, 15 suplinitori şi 4 necalificaţi; la Liceul Tehnologic ,,Trandafir Cocârlă” – 323 în învăţământul liceal, 194 la profesional/ucenici/postliceal, cu 31 de profesori titulari, 5 suplinitori şi doi necalificaţi; la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” – 96 în învăţământul liceal, cu 4 profesori titulari, 3 suplinitori şi 10 asociaţi; la Liceul Tehnologic „Max Ausnit” – 11 în învăţământul liceal, cu 19 profesori titulari; Şcoala Postliceală „Carol Davila” – 195 profesional/ucenici/postliceal, cu un profesor titular şi 16 suplinitori; Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” – 253 profesional/ucenici/postliceal, cu 15 suplinitori. Anul trecut, în Caransebeş au fost 773 de preşcolari, din care 543 la Grădiniţele PP 1 – PP 5, 200 la Grădiniţele PN 1 – PN 8 şi 30 la Grădiniţa „Sf. Ursula”, de care s-au ocupat 48 de cadre titulare şi 10 suplinitoare.
Evaluarea situaţiei operative desfăşurate de Direcţia Poliţia Locală Caransebeş în cursul anului trecut a relevat trendul ridicat al unor genuri de fapte cu impact negativ asupra climatului de ordine publică. Astfel, în anul 2020 aceasta a primit 714 sesizări prin ofiţerul de serviciu, acestea fiind soluţionate favorabil, şi au fost întocmite 1.022 de procese-verbale de constatare a contravenţiei, respectiv 589 de avertismente şi 433 de amenzi în valoare de 287.600 de lei, din care suma celor achitate a fost de 7.350 de lei. Procesele-verbale neachitate au fost trimise în debit către primăriile pe raza cărora domiciliază persoanele sancţionate, se mai arată în raport.
În anul 2020, activitatea financiară a Serviciului Public „Piaţa Gugulanilor” s-a încheiat cu rezultate pozitive, veniturile ridicându-se la suma de 1,1 milioane de lei, din care 824.020 lei din chirii, 351.014 lei reprezentând alte venituri. În perioada de referinţă s-au investit 15.584 de lei pentru achiziţionarea unei maşini de presiune cu abur şi 5.831 de lei pentru continuarea lucrărilor de extindere a halei de lactate, care vor continua şi în cursul acestui an, când va fi pusă în funcţiune şi dotată cu vitrine frigorifice. De asemenea, pentru 2021, conducerea pieţei şi-a propus achiziţionarea a două parcomate pentru zona aferentă.
În domeniul sănătăţii, în raport se arată că acest serviciu a fost asigurat de Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş, prin secţiile Medicină Internă – 64 paturi, Chirurgie Generală – 55 paturi/temporar Compartiment Dermatovenerologie – 8 paturi, Obstretică-Ginecologie – 35 paturi, Pediatrie – 44 paturi, Pneumologie – 30 paturi, Neurologie – 37 paturi, Psihiatrie – 25 paturi, Cardiologie – 25 paturi, ATI – 15 paturi, şi compartimentele Neonatologie – 15 paturi, Boli Infecţioase – 12 paturi, ORL – 15 paturi şi Oftalmologie – 8 paturi, în total 388 de paturi. Spitalul a avut anul trecut 507 angajaţi, din care 68 de medici şi alt personal cu studii superioare, 252 de salariaţi cu studii medii, 121 de angajaţi ca personal auxiliar, numărul salariaţilor încadraţi ca personal administrativ şi de întreţinere fiind de 66. În 2020, unitatea medicală a avut 7.952 de pacienţi, care au cumulat 55.879 de zile de spitalizare, durata medie fiind de 6,72 zile.
Bogdan NAUM

Sursa: https://www.7-zile.com/cat-de-bine-se-mai-simte-caransebesul/