CETATE – vizită de studiu și networking

10 funcționari din Primăria Municipiului Caransebeș, personal cu funcții de conducere și execuție, au participat în perioada 26-27 septembrie la o vizită de studiu și networking la diverse instituții ale administrației publice locale și centrale din București, în cadrul proiectului proiectului „CETATE. Caransebeş, Eficient și Tânăr prin Administrare Transparentă și Economică”, cod SIPOCA/MySmis 88/120791, derulat de municipalitatea din Caransebeș în parteneriat cu Transparency International România prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Vizita de studiu a vizat schimbul de experienţă şi networking-ul între reprezentanţi ai Primariei Municipiului Caransebeş şi instituţii/autorităţi/organisme publice din Bucureşti în cadrul cărora este implementat cu succes un sistem de management al calităţii. Astfel, la Primăria Municipiului București, funcționarii Primăriei Caransebeș au participat la un schimb de bune practici privind asigurarea managementului calității, iar la Directia Impozite si Taxe Locale a Primăriei Sectorului 2 au luat contact cu bunele practici în utilizarea IT&C în relația cu utilizatorii finali. De asemenea, tot la Primăria Sectorului 2, una dintre primele administrații din țară care au implementat cu succes standardul de calitate ISO9001 și sistemul de management al calității, au fost prezentate exemple de proceduri și metodologii de implementare a celor menționate. Cadrul de politică publică privind performanța în administrația publică locală și standardele de calitate în serviciile publice locale le-au fost prezentate functionarilor Primăriei Caransebeș la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

„Sper ca prin experienţele acumulate în vizita de studiu să devenim un model de bună practică, am făcut schimb de informaţii şi bune practici cu personalul din primăriile vizitate și din MDRAPFE. Am discutat și despre dezvoltarea durabilă (importanța protecției mediului, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice),dar și despre egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen (promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare)”, a precizat managerul de proiect, Andrei Ungur, la finalul vizitei de studiu și networking.

Proiectul „CETATE. Caransebeş, Eficient și Tânăr prin Administrare Transparentă și Economică”, cod SIPOCA/MySmis 88/120791, propune implementarea unui sistem de management al calităţii unitar şi eficient pentru angajații administrației locale, la finele căruia municipalitatea din Caransebeș va furniza servicii de calitate cetățenilor. Valoarea totală a proiectului este de 376.092,41 lei, fiind implementat în perioada martie 2018-iunie 2019.