Consilierii caransebeşeni, în şedinţă de lucru

Vineri, 30 august, consilierii locali caransebeşeni se reunesc în şedinţă de lucru, pe ordinea de zi figurând o serie de proiecte de hotărâre importante pentru cetăţenii şi viaţa administrativă a oraşului. Printre acestea se numără cele privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului pe trimestrul I al anului în curs, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL pe acest an, cele referitoare la aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie ,,Reabilitare, extindere, igienizare şi realizare branşamente pentru locuinţele persoanelor din grupul-ţintă al proiectului ,,O şansă pentru comunităţile marginalizate din municipiul Caransebeş”, sau aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect Tehnic şi D.T.A.C., pentru investiţia ,,Extindere reţea de distribuţie gaze naturale pentru alimentarea imobilelor situate pe străzile Valea Cenchii, Calea Timişorii, Godeanu şi Corcana ”. (B. Meteş)