„Insule ecologice digitalizate pentru gestionarea deșeurilor” în Caransebeș?

 

Noile structuri de colectare selectivă a deșeurilor vor înlocui pubelele actuale din punctele de colectare de pe raza municipiului.

Prin acest proiect, Primăria Caransebeș își propune achiziționarea a 25 de insule ecologice digitalizate de Tip 1, respectiv insule supraterane, încasetate cu 5 containere de câte 1,1mc pentru fracțiile: deșeuri biodegradabile, reziduale, deșeuri de plastic și metal, de sticlă, carton și hârtie. Aceste containere digitalizate, destinate colectării separate a deșeurilor, vor fi amplasate în zonele aglomerate ale municipiului, deservind maxim 200 de persoane fizice arondate care vor primi cartele electronice pentru acces, vor fi protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat. Operarea insulelor ecologice va fi realizată de către operatorul de salubritate din Caransebeș.

Investiția va avea un impact esențial în ceea ce privește reducerea volumului de deșeuri biodegradabile din municipiu cu până 50%. Acesta este cel de al 12-lea proiect depus pe PNRR de Primăria Caransebeș.

foto: https://ecoteca.ro/

Sursa: https://carasinfo.ro/2022/09/16/insule-ecologice-digitalizate-pentru-gestionarea-deseurilor-in-caransebes/