La Colegiul National C.D. Loga din Caransebes 60 de elevi au incheiat cu succes activitatile in firma de exercitiu (P)

La Colegiul National C.D. Loga din Caransebes 60 de elevi au incheiat cu succes activitatile in firma de exercitiu (P)

În proiectul EFICA – „Practica și consilierea școlară – Instrumente eficiente pentru orientarea în carieră a tinerilor’’ implementat de Inspectoratul Școlar Județean Caraș Severin în parteneriat cu Colegiul Național C.D. Loga din Caransebeș s-au urmărit 3 obiective majore: oferirea de servicii de consiliere de specialitate pentru orientarea corectă în carieră a elevilor de liceu, stagii de practică performante la agenți economici și pregătire practică prin metoda inovativă ,,firma de exercițiu’’.

Cei 60 de elevi de la liceul partener în proiect, Colegiul Național C.D. Loga au încheiat cu succes activitatea de practică în firmele de exercițiu, alături de alți 420 de elevi din grupul țintă de la liceele tehnologice participante în proiect, care au finalizat anterior stagiile de practică la agenți economici. Orele petrecute în firma de exercițiu au adus importante beneficii elevilor. După cum declara unul dintre participanții la această activitate, ,,prin firma de exercițiu mi-am dezvoltat competențe care să mă susțină în orientarea către viitoarea carieră. În acest moment, firma de exercițiu reprezintă o oportunitate pentru un viitor angajat sau, de ce nu, pentru un viitor antreprenor.’’ (Buzianu Cosmin, Colegiul Național C.D. Loga) În proiectul EFICA rezultatele obținute în activitatea inovativă – firme de exercițiu sunt remarcabile. 2 laboratoare de firme de exercițiu au fost înființate și dotate cu mobilier și echipament IT la Colegiul Național C.D. Loga. De asemenea, au fost înființate și înregistrate la ROCT 4 firme de exercițiu: FE Woody SRL, FE 4Walls4Life SRL, FE IT Vision SRL și FE Academia lui Pinochio SRL., în care și-au desfășurat activitatea 60 de elevi, învățând din tainele înființării și funcționării unei firme reale, efectuând tranzacții comerciale și intrând în concurență cu alte firme de exercițiu naționale.

Experții firme de exercițiu din proiect și coordonatorul acestora au elaborat 1 manual firme de exercițiu și instrumente de lucru specifice care au fost folosite pe parcursul sesiunilor de practică în firma de exercițiu. Nu în ultimul rând experții, sub îndrumarea coordonatorului, au elaborat suportul de curs pentru disciplina opțională privind metoda inovativă firma de exercițiu care va fi introdusă de Colegiul Național C.D. Loga în Curriculum la Decizia Școlii începând cu noul an școlar. Un moment important al activității de firmă de exercițiu l-a constituit târgul interregional al firmelor de exercițiu organizat în perioada 10-12 iulie 2015 la Băile Herculane. Toți elevii celor 8 firme expozante din cadrul concursului de firme de exercițiu au fost premiați, iar 60 dintre aceștia au primit și premii în bani: 15 elevi – premiul I (500 RON), 15 elevi – premiul II (300 RON), 15 elevi – premiul III (200 RON), 15 elevi – mențiune (100 RON).

Replicarea la nivelul întregului județ a rezultatelor obținute prin activitatea de firmă de exercițiu va fi posibilă prin utilizarea în viitor a infrastructurii create prin proiect privind firmele de exercițiu în vederea dezvoltării unei culturi antreprenoriale la nivel local. În laboratoarele FE nou create, noi generații de elevi sunt așteptate pentru a se bucura de o experiență unică cu reale beneficiile atât în plan personal, cât și în carieră. Formarea de noi prietenii, îmbunătățirea abilităților de comunicare și lucrul în echipă, dezvoltarea creativității și a spiritului antreprenorial sunt doar câteva din beneficiile pe care activitatea de pregătire în firma de exercițiu le poate aduce unui elev. Proiectul este implementat în perioada 28 aprilie 2014-27 octombrie 2015 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Pentru detalii: Georgeta Lumei, Expert Informare și Publicitate [email protected] 0721 888 402

Titlu proiect: „Practica și consilierea școlară – Instrumente eficiente pentru orientarea în carieră a tinerilor’’

Cod proiect: POSDRU/161/2.1/G/138176

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin

Sursa:  http://www.caon.ro/la-colegiul-national-c-d-loga-din-caransebes-60-de-elevi-au-incheiat-cu-succes-activitatile-in-firma-de-exercitiu-p/1566855