Legea 350 din 2005: Anunt de participare

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile Cultură, Culte, Social și Sport pentru anul 2021 este prevăzută de art. 6 din Legea  350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Întocmirea, depunerea, evaluarea, selecția și finanțarea Proiectelor se va face în conformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro.

2. Sursa de finanțare a contractelor este Bugetul alocat pentru anul 2021, prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeș nr. 113 din 28 mai 2021 în cuantum de 300.000 RON pentru următoarele domenii:

2.1. Acțiuni culturale – 70.000 RON

2.2. Activități sociale, educaționale, protecția mediului, etc – 50.000 RON

2.3. Programe sportive: sport de performanță, sport amator și sport școlar – 100.000 RON

2.4. Pentru culte religioase – 80.000 RON.

3. Durata proiectelor: de la data semnării contractelor de finanțare, până la data de 31.12.2021.

4. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 25 iunie 2021 ora 12.00.

Se aplică prevederile art 20 alin 2 din Legea 350/2005 datorită datelor de aprobare a rectificării bugetelor și

necesitatea demarării proiectelor asociațiilor, fundațiilor, cluburilor sportive, cultelor religioase, care solicită finanțarea.

5. Propunerile de proiecte se vor depune în formă scrisă la Registratura Primăriei Municipiului Caransebeș – Piața Revoluției nr.1

6. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către Comisia pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2021 în perioada estimativă 28.06.2021 – 02.07.2021.