Liber la depunerea proiectelor pe Legea 350

Liber la depunerea proiectelor pe Legea 350

Scris de R.M. – CARANSEBEȘ – Se știe deja bugetul pe care-l au la dispoziție diversele asociații, fundații sau cluburi care vor încerca să beneficieze de banii puși la dispoziție de municipalitatea din Caransebeș. Este vorba de aproape jumătate de milion de lei pentru concursul de proiecte în diferite domenii.

Inițial, Primăria Caransebeș a alocat prin buget 210 mii lei pentru proiectele pe Legea 350, însă suma a fost suplimentată, la propunerea consilierilor locali liberali, cu încă 250 mii lei, cultele religioase și sportul trăgându-și partea leului. „Pentru acțiuni culturale rămân 30 mii lei, la acțiuni sociale, educaționale și de protecție a mediului tot 75 mii lei, la programe sportive se majorează cu 100 mii lei, adică în total 165 mii lei, iar la cultele religioase se suplimentează cu 150 mii lei, în total 190 mii lei”, a precizat viceprimarul Marius Isac.

Persoanele fzice sau juridice care depun proiecte trebuie să știe că vor fi nevoite să asigure o cofinanțare de minim 10 procente din valoarea totală a fondurilor solicitate. „Dosarele trebuie să cuprindă: formular de solicitare; bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului; bugetul narativ prin care vor fi fundamentate categoriile de cheltuieli; actul constitutiv, statutul și certificatul de înregistrare fiscală; acte doveditoare ale sediului și acte adiționale; extras de cont al solicitantului; declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat și bugetul local; CV-ul coordonatorului de proiect; declarația de imparțialitate; documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau ONG-uri; certificatul de identitate sportivă în cazul cluburilor sportive; situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la Administraţia Finanţelor publice”, se precizează în Regulamentul privind finanțările nerambursabile de la bugetul local municipiului Caransebeș.

Termenul limită de depunere a proiectelor la Registratura Primăriei Caransebeș este 24 mai 2019, ora 16.00, evaluarea și selecția urmând să se facă până în 31 mai, ora 16.00. Rezultatele vor fi comunicate solicitanților în maxim 30 de zile de la încheierea procedurii de selecție.

Sursa: http://www.caon.ro/liber-la-depunerea-proiectelor-pe-legea-350/2249046