Mapă de şedinţă plină, pentru consilierii locali caransebeşeni

Pe ordinea de zi mai figurează, de asemenea, proiectele de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei de 4% a tarifelor de bază/mp necesare la calculul chiriilor pentru contractele de închiriere ce urmează a fi încheiate pe anul 2020 pentru spaţiile destinate desfăşurării activităţilor comerciale, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, prelungirea în anul 2020 a termenului contractelor de închiriere teren proprietate publică sau privată a Municipiului Caransebeş, amplasamente garaje, amplasamente chioşcuri, amplasamente terase sezoniere, construcţii provizorii, staţii de telefonie mobilă-antene, şi indexarea cu rata inflaţiei, în valoare de 4%, a preţului închirierii, la reînnoirea contractelor, modificarea destinaţiei terenului dat în folosință gratuită către SC TRANSAL URBIS SRL, în suprafață de 15.000 mp, proprietatea Orașului Caransebeș, din Deponeu, în Staţie de sortare, reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Caransebeş, aprobarea unui număr de 100 de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2020, la nivelul municipiului, şi, nu în ultimul rând, efectuarea în anul 2020 a celor şase zile de concediu de odihnă rămase neefectuate în anul 2018 și a celor 25 de zile neefectuate în anul 2019 pentru primarul Felix Borcean. (B. Meteş)