Proiectul CETATE, în grafic

Continuă implementarea activităților din cadrul proiectului „CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică”, derulat de Primăria Caransebeș și Transparency International România, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă. În urmă cu câteva zile, la sediul municipalității de pe Timiș și Sebeș s-au desfășurat trei ateliere de lucru tematice cu personalul relevant din cadrul Primăriei Caransebeș în definirea și implementarea standardelor de calitate și de gestiune a riscurilor pentru fiecare arie de lucru. Mai exact, este vorba de implementarea sistemului de management al calității în conformitate cu standardul ISO 9001, în scopul de a îmbunătăți serviciile publice și de a crește satisfacția cetățenilor care intră în contact cu Primăria Caransebeș. Concret, sistemul de management al calității va duce la fluidizarea proceselor organizaționale, debirocratizarea și îmbunătățirea proceselor de lucru din cadrul instituției și la reducerea duratei de livrare a proceselor orientate către cetățeni. S-au discutat și rezultatele formularelor de autoevaluare instituțională pe care funcționarii Primăriei le-au completat și s-a concluzionat că funcționarii trebuie să cunoască strategia de dezvoltare a municipiului. „Am constatat că răspunsurile, în mare parte, sunt pozitive, dar au fost și câteva aspecte unde mai trebuie lucrat, și vă felicit că ați venit cu părerile personale, ceea ce dovedește că v-ați implicat și sunteți interesați într-o schimbare în bine a modului de desfășurare a activității pe care o prestați în Primăria Caransebeș. Am identificat împreună aspectele ce trebuie îmbunătățite, am discutat situațiile concrete cerute de standardul ISO 9001, vom realiza un plan de acțiune pentru îmbunătățirea procedurilor. Este nevoie de urmărirea și înțelegerea anumitor obiective specifice fișei postului”, a spus reprezentantul Transparency International România, potrivit căruia printr-o calitate crescută în tot ceea ceînseamnă proceduri interne la nivelul Primăriei, resursele vor fi utilizate mai eficient, iar rezultatele vor fi mai ușor de obținut și mai pozitive.Valoarea totală a proiectului este de 376.092,41 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 316.573,06 lei.Proiectul este implementat în perioada: martie 2018 – iunie 2019. CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică”, cod MySMIS:120791 este un „proiect cofinanţat din Fondul Structural European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă”.