Liceul „Decebal” și Leonardo da Vinci – împreună în Europa

GermaniaLiceul Tehnologic „Decebal” din Caransebeș a fost, în anul școlar 2012-2013, beneficiarul proiectului de mobilitate Leonardo da Vinci, cu titlul „Formarea competențelor elevilor în mentenanța sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare pentru integrarea pe piața europeană a muncii”. Proiectul, finanțat de Comisia Europeană, cu un buget de 38988 euro, a fost inițiat de o echipă formată din prof. Liliana Conciatu--responsabil proiect, prof. Nicolae Mihai-responsabil cu formarea profesională, prof. Dan Conciatu-responsabil Mobility Tool, prof. Adela Iacobescu-responsabil diseminare și valorizare și ec. Ileana Dinu-expert cu gestiunea financiară. 

La mobilitate au participat 15 elevi din clasele a XI-a și a XII-a, domeniul de pregătire Electronică Automatizări, calificarea profesională Tehnician operator tehnică de calcul, plasamentul propriu-zis s-a desfășurat în perioada 03.03.2013-16.03.2013. Organizația de primire a fost Vitalis GmbH din Leipzig Germania, care a asigurat pregătirea practică în domeniul amintit mai sus, urmând un program de formare profesională care a luat naștere prin identificarea nevoilor de formare ale elevilor noștri, pentru a le înlesni inserția pe piața europeană a muncii.

Participanții au urmat un program de pregătire practică de înalt profesionalism la Robotron, Leipzig, stagiu ce a avut drept scop obținerea de către participanți a competențelor prevăzute în Standardul de pregătire profesională, competențe validate și certificate prin acordarea Certificatelor de Mobilitate Europass.

Proiectul a însemnat o experiență unică pentru elevii liceului „Decebal” și a contribuit cu prisosință la dezvoltarea viziunii lor sociale și culturale, respectiv la adaptarea lor la mediul social și cultural european, și la dezvoltarea relațiilor profesionale cu personalul din companiile europene în scopul transferului de bune practici și asigurarea calității în formarea profesională.

O prezentare pe scurt a proiectului poate fi vizionată aici http://liceuldecebal.ucoz.ro/.