Studiu de bune practici realizat în cadrul proiectului „CETATE”

Primăria Municipiului Caransebeş și Transparency International Romania au elaborat un studiu de bune practici în domeniu, recunoscute în plan naţional şi internaţional, în cadrul proiectului „CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică”, cofinanţat din Fondul Structural European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă. Proiectul are ca obiectiv general implementarea unui sistem de management al calităţii unitar şi eficient precum şi dezvoltarea abilităţilor personalului din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeş în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari şi dezvoltării capacităţii instituţionale.

Studiul de bune practici cuprinde măsurile, beneficiile şi instrumentele care vor fi puse în practică pentru asigurarea calităţii şi performanţei în Primaria Municipiului Caransebeș. Astfel, sunt prezentate studii de caz cu privire la implementarea cu success a managementului calităţii în instituţii publice din state membre ale Uniunii Europene (Belgia, Austria, Cipru). Documentul reprezintă o modalitate foarte utilă prin care orice instituţie poate învăţa din experienţele altora cum poate fi implementat un mecanism nou, sau cum pot fi îmbunătăţite instrumentele şi mecanismele deja existente în cadrul instituţiei respective.

Valoarea totală a proiectului este de 376.092,41 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 316.573,06 lei.

Proiectul este implementat în perioada: martie 2018 – iunie 2019

„CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică”, cod My SMIS:120791 este un „proiect cofinanţat din Fondul Structural European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă”.                                                                                                       

Informaţii despre proiect sunt disponibile pe site-urile celor doi parteneri: http://www.primaria-caransebes.ro  şi www.transparency.org.ro .

Studiul de bune practici poate fi vizualizat aici.