Un nou an, alte proiecte

Un nou an, alte proiecte

Scurtă şi la obiect! Aşa s-ar putea caracteriza prima reuniune din acest an a legislativului din Caransebeş, desfăşurată joia trecută.
Chiar dacă ordinea de zi a şedinţei a cuprins 30 de proiecte, aleşii gugulani au tranşat rapid diversele chestiuni supuse dezbaterilor, de la acordarea de personalitate juridică noului Serviciu Public „Întreţinere şi reabilitare“ din cadrul municipalităţii, până la declararea zonei „Mihail Halici“ de interes public pentru realizarea proiectelor de dezvoltare a Caransebeşului.

Mai multe proiecte discutate şi aprobate s-au referit la reactualizarea şi indexarea unor taxe. Spre exemplu, a fost aplicată rata inflaţiei de 4,95 la sută pentru chiria terenurilor ce aparţin municipiului, pe care sunt amplasate chioşcuri, garaje, panouri publicitare şi terase, pentru închirierea tonetelor de flori sau pentru participarea cu amplasamente comerciale la diferitele evenimente culturale organizate de municipalitate.

Un alt subiect care a întrunit votul majorităţii a fost cel referitor la prelungirea parteneriatului dintre municipalitate şi Federaţia Caritas pentru derularea proiectului „Centrul de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu“, prin care administraţia locală suportă suma de 9.628 de lei reprezentând contravaloarea anuală a salariilor pentru un asistent medical şi un îngrijitor de bătrâni la domiciliu.

Lidia Almăjanu