VÂNZĂRILE DE SOLDARE

Potrivit O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, vânzările de soldare pot fi efectuate după o notificare prealabilă adresată Primăriei municipiului Caransebeş.

Perioada de soldare este 15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv pentru produsele nealimentare, din colecţia toamnă – iarnă. Comercianţii pot stabili o durată maximă de 45 de zile în care pot comercializa produsele la preţ redus.

Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Caransebeş, şi care intenţionează să practice vânzări de soldare, pot depune notificările la Registratura Primăriei, situată în Piaţa Revoluţiei, nr. 1, sau pot trimite documentaţia prin poştă, cu 15 zile înaintea datei de debut a reducerilor.

Formularele notificării vânzărilor de soldare sunt prevăzute în Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4 din Norma Metodologică de Aplicare a O.G. nr. 99/2000.

Nerespectarea dispoziţiilor legale privind vânzările de soldare se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare, iar efectuarea de vânzări de soldare fără notificare se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

NOTIFICAREA ESTE OBLIGATORIE !

 

 

Compartiment Autorizări şi Control Comercial,

Consilier,

Adriana Perşa