Vizarea autorizaţiei de funcţionare

Reamintim agenţilor economici că autorizaţia de funcţionare se vizează anual, în primele trei luni, până la data de 31 martie, conform art. 4, alin. (1) din H.C.L. 24/04.02.2010, urmând ca începând cu data de 1 aprilie să fie percepută o taxă de penalizare de 0,1% pe fiecare zi de întârziere.

În cazul nevizării până la data de 31.03.2014, potrivit art. 4, alin. (2) „încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1) atrage după sine sancţiuni cuprinse între 500 lei şi 2.000 lei”.

Cererile, însoţite de documente, se verifică în cadrul compartimentului Autorizări şi Control Comercial, situat pe strada Vasile Alecsandri, nr. 12 (Clădirea Impozite şi Taxe) şi se depun la Registratură, în cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, situată în Piaţa Revoluţiei, nr. 1.

Compartiment Autorizări şi Control Comercial,

Consilier

Adriana Perşa