Proiect împotriva inundaţiilor la Caransebeş

 

Pentru acest an, Administraţia Bazinală de Apă Banat are pregătit un portofoliu de proiecte de investiții în spațiul hidrografic al acestei regiuni, al cărui obiectiv principal este scăderea gradului de expunere a populației la inundații.
Mai exact, este vorba despre trei proiecte noi, ale căror costuri finale se ridică la aproximativ 23.250.000 de lei, finanțarea urmând să fie asigurată de la bugetul de stat și din surse proprii.
Unul dintre aceste proiecte urmăreşte să fie scoase de sub efectul inundațiilor zona din aval de cartierul Aeroport și zona Caransebeșul Nou, prin realizarea unui canal de deviere de 1,25 km lungime din pârâul Zlagna în râul Sebeș, și lucrări de amenajare a unei acumulări nepermanente pentru preluarea debitelor de viitură pe pârâul Potoc, 

alături de recalibrarea albiei pârâului în zona din aval de podul de pe strada Tudor Vladimirescu până la podul de cale ferată din municipiu. (B. Meteş)

 

Sursa: https://www.7-zile.com/proiect-impotriva-inundatiilor-la-caransebes/